Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nämndemän borde avgjort mål om assistansersättning

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Domare, Förvaltningsprocess, Socialrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt