Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekas ersättning för förtida inlösen inför järnvägsbygge

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Infrastruktur, Expropriation, Plan- och byggnadsfrågor

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig