Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekas ersättning för förtida inlösen inför järnvägsbygge

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Infrastruktur, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor, Expropriation