Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekas förvärv av jordbruksmark i väntan på detaljplan – HFD prövar inte frågan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor, Fastighetsköp