Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ny patentlag

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2023/24:150
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
IT-rätt, Övrig affärsjuridik, Fri rörlighet, Patenträtt, Övrig internationell rätt, Djur- och växtskydd, Övrig europeisk rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig