Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Oklar situationsplan stoppar fritidshus inom strandskyddat område

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig miljörätt, Plan- och byggnadsfrågor