Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Oklara villkor för ekonomisk förening tvingar fram ny upphandling

Oklara villkor för ekonomisk förening tvingar fram ny upphandling
Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlig upphandling, Köprätt, Konkurrensrätt