Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Otydlig uppsägningshandling gav skadestånd för avskedande

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande