Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Överklagande försenades efter e-poststrul - nu återställer HD den försuttna tiden

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Domare, Straffprocess, Advokat