Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:27
Avsändare
Utrikesdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Konflikt och terrorism, Folkrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).