Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Parkeringsbolagens totalanbud inte sekretesskyddade

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlig upphandling, Offentlighet och sekretess