Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Påstådd doktorand måste flytta från studentlägenhet i Göteborg

En man ska flytta från en studentlägenhet i Göteborg, anser såväl hyresnämnden som hovrätten. Han har nämligen inte lyckats visa att han doktorerar på Chalmers, vilket är en förutsättning enligt hyresavtalet.

Påstådd doktorand måste flytta från studentlägenhet i Göteborg

En 37-årig man hyr en studentlägenhet i Göteborg av Stiftelsen Chalmers Studenthem sedan år 2016. Hyresvärden sade upp hyresavtalet till upphörande den 31 december 2020 och hänsköt förlängningstvisten till Hyres- och arrendenämnden i Göteborg.

Stiftelsen anförde att det framgår av hyresavtalet att hyresgästen ska bedriva aktiva studier – minst 25 procent av heltidsstudier per termin – på Chalmers eller Göteborgs universitet. Det hade framkommit att mannen inte haft kontakt med Chalmers på flera år och man ifrågasatte därför om han verkligen doktorerade.

Mannen uppgav att han var doktorand och därmed uppfyllde kraven. Han åberopade dock inte något anställningsavtal eller dylikt.

Hyresnämnden biföll hyresvärdens talan.

Nämnden konstaterade att hyrestiden är begränsad till sex år med viss rätt till förlängning för doktorander. I praxis har det ansetts att den som hyr en studentlägenhet med boendespärr har svagare besittningsskydd än hyresgäster i allmänhet.

Det framhölls att mannen inte har åberopat någon utredning till stöd för att han uppfyller hyresavtalets krav på studieresultat. Det strider därför inte mot god sed i hyresförhållanden eller är oskäligt i övrigt att låta hyresförhållandet upphöra, angav nämnden. Han var därför tvungen att flytta.

Mannen överklagade till Svea hovrätt och anförde bland annat att han den senaste tiden bedrivit laboratorieexperiment och att han därför inte tagit högskolepoäng i samma utsträckning som andra studenter.

Hovrätten ansluter sig till hyresnämndens bedömning att mannen inte har lyckats visa att han uppfyller villkoren i hyresavtalet. Han medges ett kortare uppskov men måste därefter flytta.

Lagrum: 12 kap. 46 § jordabalken

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Skola och utbildning, Bostadshyra - förlängning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig