Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Penningböter för ”chansparkering” på förhyrd plats

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Trafikbrott