Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Preskriptionstiden för miljonskulder förlängdes – HFD prövar inte frågan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - individ, Skatteprocess