Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ vinner i HD - innehav av CDB-olja utgör narkotikabrott

RÅ vinner i HD - innehav av CDB-olja utgör narkotikabrott
HD håller inte med mannen om att CDB-oljan ska jämställas med ett kosttillskott.
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Domare, Åklagare, Straffprocess, Narkotikabrott