Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rätt att återkalla bostadsanpassningsbidrag efter felaktiga arbeten – HFD meddelar inte PT

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialförsäkring