Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ridande barn i trafiken inte skäl för omprövning av anläggningsbeslut

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsbildning