Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sammanhängande jordbruksmark stoppar husbygge

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Jordbruk och skogsbruk, Plan- och byggnadsfrågor