Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Särskild gränsutmärkning ska inte användas vid osäkra förhållanden

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsbildning