Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sernekes hävning kostar miljoner – HD nekar PT

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt