Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sjukpenning trots otydlig rehabiliteringsplan inte intressant för HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialförsäkring