Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skådespelare var arbetstagare - inte uppdragstagare - under Norén-pjäs

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, Avtalsrätt