Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skadestånd för felaktigt avskedande - men uppsägning håller

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande