Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skolanställd konfiskerade reporters källskyddade material

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Skola och utbildning, Brott mot person, Egendomsbrott