Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:23
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Konsumenträtt, Kredit, finans- och bankrätt, Compliance - finansiella bolag