Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2018/19:69
Avsändare
Utrikesdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Folkrätt, Konflikt och terrorism, Europakonventionen

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).