Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tidigare fälld frias – spark mot polishund inte försök till blåljussabotage

Det handlade inte om ett försök till blåljussabotage när den berusade kvinnan i en tumultartad situation där hon hölls fast av polis måttade en spark mot en skällande polishund. Sparken har inte allvarligt försvårat eller hindrat polisingripandet – och oklarheterna kring agerandet gör att försök till skadegörelse inte heller aktualiseras. Det anser hovrätten.

Det var i samband med en blåljusinsats i Örebro som den idag 23-årig kvinnan greps av polis. En vän till kvinnan hade svimmat och det var stökigt på platsen. I samband med detta hade den berusade 23-åringen och en annan person argumenterat med poliserna på platsen och blivit avvisade, men efter att ha gjort en sparkrörelse mot en polishund hade kvinnan blivit gripen.

Hon åtalades senare i Örebro tingsrätt för försök till sabotage mot blåljusverksamhet, för att genom att försöka sparka mot en tjänstehund ha försökt angripa eller störa polisverksamheten.

Kvinnan förklarade under huvudförhandlingen att hon är ganska hundrädd. Hon hade också blivit rädd när polishunden skällt nära henne samtidigt som hon stått med handfängsel och inte kunnat backa eftersom en polis hållit i henne. Att hon då gjort en sparkrörelse i riktning mot hunden hade varit helt reflexmässigt, menade kvinnan.

En polis som deltagit i ingripandet kunde inte säga om det hade handlat om en reflexmässig spark, men beskrev det som en hård spark – och konstaterade att det var tur att hunden sett sparken och hoppat undan. Om det inte hade varit för sparken hade poliserna också sannolikt kunnat fullgöra den ursprungliga arbetsuppgiften med avvisande eller avlägsnade, menade vittnet. I situationer som den aktuella används polishundar som ett hjälpmedel för att ”sätta press” och skrämma personer till att göra mindre motstånd – men hundarna är alltid kopplade.

Enligt hundföraren, som också vittnade, hade det inte handlat om en reflex när kvinnan sparkade. Hon hade i stället varit ”väldigt utåtagerande och aggressiv” och inte verkat rädd för hunden. Hundföraren kunde samtidigt inte minnas att hunden gjort något särskilt – men normalt skäller polishundar under ingripanden.

Tingsrätten tog fasta på kvinnans aggressivitet vid ingripandet och ansåg att invändningen att sparken varit reflexmässig var motbevisad. Sparken måste ha utdelats med åtminstone likgiltighetsuppsåt, där kvinnan varit medveten om risken för att hunden skulle kunna skadas. Det var också uppenbart att sparken utdelats i avsikt att förhindra polisingripandet mot kvinnan. Hon hade därmed försökt angripa eller störa polisverksamheten och åtalet var därmed styrkt, enligt en enig tingsrätt. Kvinnan dömdes till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst för försök till sabotage mot blåljusverksamhet.

Svea hovrätt gör nu en annan bedömning när man frikänner kvinnan helt.

Det är i och för sig utrett att kvinnan sparkat i riktning mot polishunden – och att detta skett när en polisman hållit i kvinnan och hunden och hundföraren befunnit sig bakom henne. Omständigheterna i övrigt är dock oklara och det är till exempel osäkert vilket avstånd hunden befunnit sig på, om den riskerat att träffas samt vilken effekt som hade uppstått vid en eventuell träff.

Den som är föremål för ett polisingripande och sätter sig till motvärn kan göra sig skyldig till blåljussabotage, men detta förutsätter att gärningen har sådan grad av menlig inverkan på utryckningsverksamheten eller på den brottsbekämpande verksamheten att det kvalificerade rekvisitet allvarligt försvåra eller hindra är uppfyllt, betonar hovrätten.

Kvinnan kan i det aktuella fallet inte anses allvarligt ha försvårat eller hindrat polisens ingripande och det är inte heller bevisat att så hade varit fallet om sparken träffat hunden. Åtalet för försök till sabotage mot blåljusverksamhet kan därför inte bifallas. Oklarheterna kring sparken och de effekter som den kunnat medföra gör samtidigt att kvinnan inte heller kan fällas för försök till skadegörelse, avslutar hovrätten.


Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

b3752_22.pdf

700 KB
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot samhället, Brott mot person, Straffprocess, Åklagare, Polis