Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tolkning av skiftesstadga från 1827 avgör fråga om samfälligheten ”Soldattorpet”

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsbildning