Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Torpägare slipper sanktionsavgift efter felaktig myndighetsinformation

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor