Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Transportbolag bötfälls i HovR - märkte inte farligt gods på rätt sätt

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Sjö- och transporträtt, Föroreningar, avfall och miljöskador, Brott mot samhället, Miljöbrott

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).