Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tre döms som medgärningsmän efter stöldturné i Norrland

Tre polska män döms till fängelse för att tillsammans och i samförstånd under en kort men intensiv stöldturné i Norrland stulit GPS-utrustning för hundratusentals kronor på olika byggarbetsplatser. Hovrätten fäster avseende vid att resan till Sverige företagits i ett stöldsyfte som var och en varit införstådd med.

Tre döms som medgärningsmän efter stöldturné i Norrland

Den 28 mars 2021 reste tre polska män, en 32-åring och två 45-åringar, med färjan från Gdansk till Nynäshamn. Vistelsen varade fram till den 4 april 2021. De åkte från Nynäshamn via Gävle längs Norrlandskusten upp till Kiruna via Luleå. De färdades sedan åter till Luleå och via Piteå till Umeå.

Männen åtalades vid Umeå tingsrätt för grov stöld. De påstods vid tre separata tillfällen ha stulit GPS-utrustning från vägbyggen respektive byggarbetsplatser i Robertsfors kommun, Piteå kommun och Umeå kommun till ett sammanlagt värde av 840 000 kronor.

Av utredningen i målet framgick bland annat det att de två 45-åringarnas mobiltelefoner kopplat upp sig mot master kring vägbygget i Robertsfors samma natt som stölden ska ha inträffat. Vidare påträffades den ena 45-åringen DNA på en av maskinerna från vilken GPS-utrustning stals samt skoavtryck från 32-åringen. Det framgick även att männen postat stöldgodset till 32-åringens pizzeria i Gdansk.

Gällande stölden i Piteå kommun påträffades skoavtryck från 32-åringen och den ena 45-åringen på byggarbetsplatsen. Dagen efter postade den andra 45-åringen ett paket innehållandes GPS-utrustning adresserat till Gdansk. Avseende stölden i Umeå säkrades DNA från den ena 45-åringen och 32-åringens skoavtryck på byggarbetsplatsen. Av fotografier som tagits av ett vittne syntes de två männen.

Umeå tingsrätt fann att de tre tillsammans och i samförstånd begått samtliga stölder som åklagaren gjort gällande. Domstolen fäste framför allt avseende vid att DNA och skoavtryck från männen påträffats på brottsplatserna samt att godset hanterats gemensamt genom att de skickat det till pizzerian i Gdansk.

De dömdes för tre fall av grov stöld till fängelse i ett år och två månader samt utvisning i fem år vardera. De skulle även betala drygt 100 000 i skadestånd till de drabbade bolagen.

Hovrätten för Övre Norrland konstaterar inledningsvis att huvudregeln om straff vid samverkan till brott innebär att alla som medverkat med råd eller dåd ska straffas. Även om det inte i detalj går att utröna vem som gjort vad kan det vara möjligt att konstatera att var och en medverkat till brottets utförande på ett sådant sätt att de är att betrakta som gärningsmän.

Enligt hovrätten står det klart att de tre männens gemensamma syfte med resan var att stjäla GPS-utrustning. Männen har under hela resan färdats i samma bil, bott tillsammans och vid flera tillfällen gemensamt postat stöldgodset. Vid gripandet påträffades bland annat en universalnyckel till vissa entreprenadfordon, störningsutrustning och kommunikationsradior. Sammantaget talar dessa omständigheter för att resan företagits i stöldsyfte.

Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att 32-åringen och den ena 45-åringen ska dömas för grov stöld i tre fall. Rätten anser dock inte att det är visat att den andra 45-åringen befunnit sig på brottsplatsen i Piteå eftersom man endast lyckats säkra skoavtryck från de övriga två. Det är däremot visat att han postat den stulna utrustningen. Han döms därför för två fall av grov stöld och ett fall av grovt häleri.

Enligt hovrätten är hälerigärningen lika straffvärd som den stöld som föregått denna och tingsrättens dom ändras därför inte i övrigt.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig straffrätt, Egendomsbrott, Utvisning på grund av brott