Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Typiskt känsliga anbudshandlingar inte sekretesskyddade

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlighet och sekretess, Offentlig upphandling