Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Universitet skyldigt bistå sökanden vid förfrågan om allmän handling

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess