Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utvisad på grund av brott behöver inget beslut om utvisning i asylprövning

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Påföljd, Brott mot person, Straffprocess, Migrationsprocess, Utvisning på grund av brott, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov