Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vagt förbud mot vattenanvändning på vintern var inte grund för servitutshävning

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Servitut och ledningsrätt