Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vattenfrågan stoppar fyra enfamiljshus

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Plan- och byggnadsfrågor