Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vattensalamander stoppar skolbygge

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Djur- och växtskydd, Plan- och byggnadsfrågor