Non-Solicitation- och Non-Poaching-klausuler

Avsnittet behandlar uttryckliga och underförstådda klausuler om non-solicitation och olika former av rekrytering som kan strida mot en sådan klausul. Vidare behandlas rättelseklausuler och ifall non-solicitationklausuler kan hävas vid väsentligt avtalsbrott.

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp