Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Rättsutveckling beträffande brottets art

Borgeke tar upp en av de mest centrala frågorna vid påföljdsbestämning, dvs vilken inverkan som brottslighetens art ska ha.

Martin Borgeke
Fd justitieråd

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp