Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Straffvärde

I det här avsnittet går Martin Borgeke igenom den mest grundläggande och ofta avgörande faktorn vid påföljdsbedömningen, nämligen brottets eller brottslighetens straffvärde. Borgeke tar upp de olika omständigheter som påverkar straffvärdet. Borgeke tar upp den viktiga frågan om vad som krävs i fråga om subjektiv täckning av sådana omständigheter, som domstolen kan lägga till grund för bedömningen av straffvärdet.

Martin Borgeke
Fd justitieråd

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp