Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Myndighetskrav i hyresförhållanden

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet tar Rune Thomsson upp när myndigheter ställer krav på användningen av en lokal och den reglering av ansvaret som ofta finns i lokalhyresavtal. Thomsson tar också upp vad som gäller med samordningen mellan PBL och hyreslagen när det gäller användningsförbud. Avslutningsvis kommenteras en skrivning som finns i Fastighetsägarnas standardkontrakt för lokal. Skrivningen avser vad som gäller när ett nytt hyresavtal ersätter ett tidigare.

Rune Thomsson
Fd chefsjurist hos Fastighetsägarna Sverige

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp