Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

HD:s avgöranden från höstsessionen

Advokat – utbildningsintyg

Här får du en grundlig genomgång av höstens HD-prejudikat av före detta justitierådet Martin Borgeke. Domen om de nya reglerna för målsägandebiträde i högre rätt innebär förändringar för såväl åklagare som målsägandebiträden och målsägande. Borgeke analyserar och kommenterar de mest intressanta domarna närmare, exempelvis tre avgöranden om penningtvätt och ett fall om social adekvans inom ramen för offentlig rätt.

Martin Borgeke
Fd justitieråd

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp