Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Nytt rättsfall från hovrätten om skadeståndsskyldighet enligt AB 04

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet går Ulrika Strömbom igenom ansvar för skada enligt AB04 utifrån ett färskt avgörande från Svea hovrätt. Rättsfallet reglerade entreprenörens ansvar enligt elfte och trettonde paragraferna i femte kapitlet. Både tingsrättsdomen och hovrättsdomen innehåller en hel del intressanta överväganden och tolkningar. Hovrätten har nu definierat begreppet ”tredje man” i kapitel 5 § 13 och man ser också tydligt hur domstolarna har resonerat kring bevisbördans placering och vilken avgörande betydelse det kan få beroende på vilken bestämmelse som åberopas. Rättsfallet visar på betydelsen av att noga analysera och överväga bevisbördans placering inför en tvist och att man försäkrar sig om att man uppfyller sin egen bevisbörda.

Ulrika Strömbom
Advokat och ägare av Strömbom Advokatbyrå AB

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom entreprenadrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat