Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Bevisbörda för fel vid överbesiktning

Om en entreprenad inte godkänns har entreprenören en möjlighet att påkalla överbesiktning och en överbesiktningsnämnd prövar de frågor som föranlett påkallandet av överbesiktningen. En fråga av stor betydelse för parterna är om någon part vid en överbesiktning ska anses ha bevisbördan för att ett fel föreligger eller att fel inte föreligger. Eric Grimlund ger en gedigen genomgång om bevisbördans placering vad gäller överprövningsmöjligheterna vid överbesiktning, domstolsprövning och skiljeförfarande.

Eric Grimlund
Advokat och delägare vid Polaris Advokatbyrå

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom entreprenadrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat