Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Force majeure och hardship – detta säger lagen

Kan du som avtalspart helt eller delvis slippa undan avtalsförpliktelser till följd av coronaviruset? Vilka krav kan ställas mot en motpart som inte vill prestera på grund av virusutbrottet? Säkerställ att du vet vad som gäller.

Christina Ramberg
Professor i civilrätt vid Stockholms universitet. En av våra mest efterfrågade föreläsare som har mångårig erfarenhet av att föreläsa inom framförallt avtals... Mer…

Välkommen till ett extrainsatt online-seminarium med Christina Ramberg, professor och en av Sveriges absolut främsta experter inom avtalsrätt.

Här får du veta vad som gäller enligt lagen angående force majeure och hardship (ändrade förhållanden). Dessutom redogör Ramberg för reglerna om jämkning av avtalsvillkor till följd av ändrade förhållanden enligt 36 § samt lagbestämmelser om ”viktig grund” och kontrollansvar.

Ur innehållet:

  • Force Majeure
  • Hardship (ändrade förhållanden)
  • Jämkning av villkor

 Intyg på 1,5 utbildningstimmar utdelas vid efterfrågan. Seminariet startar kl. 11.30.

Datum
Torsdag 26 mars
Tid
11.00—13.00
Plats
Delta online via livestreaming
Delta online
Det går även att delta via live-länk