Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Influencer Marketing – det juridiska ansvaret

Marknadsföring via sociala medier har under de senaste åren ökat kraftigt. Personer med stora följarskaror ger via reklamsamarbeten utrymme för företag att synas i flödena. Vilka juridiska aspekter bör företag beakta vid sk. Influencer Marketing? Och vilka rättsliga utmaningar medför detta nya reklamlandskap? Se till att du är uppdaterad kring regelefterlevnad, transparens och skäliga villkor.

David Leffler
Advokat och chef för varumärkesskyddsgruppen vid Cirio Advokatbyrå. Har djupgående kunskaper och erfarenheter av immaterialrättsliga- och marknadsrättsliga f... Mer…
Sara Hovstadius
Advokat och del av Cirios grupp för strategiska kontrakt. Specialiserad inom informationsteknologi, outsourcing samt immaterialrätt och har därmed djupgående... Mer…

Välkommen till seminariet där experterna David Leffler och Sara Hovstadius, från Cirio Advokatbyrå, behandlar juridiken kring marknadsföring via sociala medier. Här får du en ökad förståelse för vilket ansvar vardera part har avseende reklammärkning och upphovsrätten till reklaminnehållet. 

Ur innehållet 

  • Rättsliga frågor vid publicering i sociala medier 
  • Ansvaret för reklammärkning  
  • Kontraktskrivande vid Influencer Marketing  
  • Reklamombudsmannen och Konsumentombudsmannen
  • Upphovsrätten för reklaminnehåll 


Vem bör gå på seminariet? 

Jurister, marknadsförare, chefer, företagare, pr-konsulter och kommunikatörer.


Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Enklare lunch serveras från kl. 11.00. Seminariet startar kl. 11.25

Datum
Måndag 25 maj
Tid
11.00—13.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr