Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Influencer Marketing – det juridiska ansvaret

Marknadsföring via sociala medier har under de senaste åren ökat kraftigt. Personer med stora följarskaror ger via reklamsamarbeten utrymme för företag att synas i flödena. Vilka juridiska aspekter bör företag beakta vid sk. Influencer Marketing? Och vilka rättsliga utmaningar medför detta nya reklamlandskap? Se till att du är uppdaterad kring regelefterlevnad, transparens och skäliga villkor.

David Leffler
Advokat och chef för varumärkesskyddsgruppen vid Cirio Advokatbyrå. Har djupgående kunskaper och erfarenheter av immaterialrättsliga- och marknadsrättsliga f... Mer…
Sara Hovstadius
Advokat och del av Cirios grupp för strategiska kontrakt. Specialiserad inom informationsteknologi, outsourcing samt immaterialrätt och har därmed djupgående... Mer…

Välkommen till online-seminariet där David Leffler och Sara Hovstadius, från Cirio Advokatbyrå, behandlar juridiken kring marknadsföring via sociala medier. Här får du en praktisk genomgång kring vilket ansvar vardera part har avseende reklammärkning och upphovsrätten till reklaminnehållet. 

Ur innehållet 

  • Rättsliga frågor vid publicering i sociala medier 
  • Ansvaret för reklammärkning  
  • Kontraktskrivande vid Influencer Marketing  
  • Reklamombudsmannen och Konsumentombudsmannen
  • Upphovsrätten för reklaminnehåll 


Vem bör gå på seminariet? 

Jurister, marknadsförare, chefer, företagare, pr-konsulter och kommunikatörer.


Online-seminarium – så här går det till

Det här är ett seminarium som kommer att sändas online. Du kommer dagen innan seminariet äger rum få en inbjudan med en personlig streaminglänk till seminariet. Du kommer ha möjlighet att ställa dina frågor till experterna i vår chattfunktion och följa presentationerna på skärmen. Varmt välkommen!

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.


Datum
Torsdag 18 juni
Tid
11.30—13.00
Plats
Delta online via livestreaming
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.