HD:s höstprejudikat år 2022

Martin Borgeke kommenterar de nya vägledande avgörandena på straffrättens område som har kommit från Högsta domstolen under hösten 2022. ...

Advokat – utbildningsintyg

Höstens prejudikat 2020 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och...

Advokat – utbildningsintyg

Höstens prejudikat 2019 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och...

Advokat – utbildningsintyg

Straffvärde

I det här avsnittet går Martin Borgeke igenom den mest grundläggande och ofta avgörande faktorn vid påföljdsbedömningen, nämligen brottet...

Rättsvillfarelse

I det här avsnittet talar Martin Borgeke om invändningar om rättsvillfarelse och han visar på ett strukturerat schema som gör att saken k...