Lexnova Webbinarier live

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Förnybara energikällor och brukningsbar jordbruksmark – vad gäller?

Webbinarier live

Advokat – utbildningsintyg

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Förnybara energikällor och brukningsbar jordbruksmark – vad gäller1.pdf

5 MB

Förnybara energikällor och brukningsbar jordbruksmark – vad gäller?

Advokat – utbildningsintyg

Efterfrågan på ny energi är större än någonsin. Trots att det finns stränga krav för att få ianspråkta brukningsvärd jordbruksmark finns det goda möjligheter att exploatera sådan mark för förnybar energi. Men då gäller det att exploatören kan bevisa att de uppställda rekvisiten uppfylls.

Christina Rydell Ahlström
Advokat och partner, Morris Law mer
Linn Engdahl
Biträdande jurist, Morris Law mer

Under detta webbinarium går Christina Rydell Ahlström och Linn Engdahl från Morris Law igenom vilka rekvisit som är avgörande för om jordbruksmark får ianspråktas. Du får information kring när dessa är uppfyllda och vikten av att beakta frågan om brukningsvärd jordbruksmark tidigt i en exploateringsprocess för att undvika risken att projekt stoppas i ett sent skede.

Ur innehåll:

  • Allmän genomgång av bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken
  • Genomgång av 3 kap. 4 § miljöbalken som reglerar jord- och skogsbruksmark
  • Särskilt om tillämpningen vid anläggning av förnybar energikälla
  • Genomgång av förfarandet vid samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Målgrupp:

Webbinariet är relevant för alla som arbetar med exploatering, t.ex. jurister och projektutvecklare både inom fastighets- och energibranschen. Innehållet passar såväl privat som offentlig sektor.

Vill du delta på detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till den kommande live-sändningen där du kan skicka in frågor till föreläsaren samt ladda ner eventuella dokument i förväg. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura.

2990kr

ex. moms

1 Arbetsdag

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand
Datum
Onsdag 8 februari
Tid
11.30—13.00

Seminarietillfället har passerat men finns tillgängligt att se on-demand. Med Lexnova Webbinarier får du tillgång till landets främsta juridiska experter i ett digitalt format som du kan ta del av så många gånger du vill.

Till webbinariet