Lexnova Webbinarier live

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Ökad insyn i lönesättningen – lönetransparensdirektivet i svensk rätt

08.30 — 10.00 · Online
Webbinarier live

Advokat – utbildningsintyg

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.

Ökad insyn i lönesättningen – lönetransparensdirektivet i svensk rätt

Advokat – utbildningsintyg

Den 25 maj 2023 beslutade den svenska regeringen att anta det så kallade lönetransparensdirektivet – ett minimidirektiv som togs fram av EU som en del i arbetet med att uppnå ett jämställt Europa. Direktivet syftar till att främja jämställdheten på arbetsplatser, öka transparensen och insynen i lönesättningen med målet att minska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Georg Frick
Arbetsrättskonsult mer

Under detta webbinarium ger Georg Frick vägledning kring hur lönetransparensdirektivet ska genomföras i Sverige och vilka konsekvenser det innebär. En utredning har tillsatts för att ta ställning till hur direktivet ska införlivas i svensk rätt, där ett förslag kommer att presenteras i maj 2024. De nya EU-reglerna kommer att innebära en stor omställning för arbetsgivare vad avser insyn i lönesättningen och därför viktigt att komma i gång med omställningen direkt.

Ur innehållet:

 • Lönestrukturer för att säkerställa likalöneprincipen
 • Insyn i lönesättning före anställning
 • Insyn i lönesättnings- och löneutvecklingspolicy
 • Rätt till information
 • Rapportering om löneskillnader
 • Gemensam lönebedömning
 • Rätt till kompensation
 • Bevisbörda
 • Preskriptionstid
 • Höjda sanktioner

Vill du delta på detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till den kommande live-sändningen där du kan skicka in frågor till föreläsaren samt ladda ner eventuella dokument i förväg. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura.

1995kr

ex. moms

1 Arbetsdag

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
 • Delta på över 80 webbinarier live per år
 • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
 • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand
Datum
Fredag 14 juni
Tid
08.30—10.00