Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Buller och bostäder - miljörättsliga risker.pdf

5 MB

Buller och bostäder – miljörättsliga risker

2015 infördes nya bestämmelser om buller för att underlätta för bostadsbyggande. Få en genomgång av vägledningar och praxis som har växt fram samt bullerbestämmelserna i plan- och bygglagen och miljöbalken. Säkerställ att du vet hur verksamhetsutövare respektive detaljplanerande kommun ska förhålla sig till dessa frågor.

Johan Scheuer
Akustiker
Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl

Under webbinariet redogör Johanna Lindqvist och Johan Scheuer för vad som utgör buller, hur ljudfrågor hanteras i planeringen av nya byggnader, kopplingen mellan miljöbalken och plan- och bygglagen i förhållande till buller samt myndigheternas riktvärden. De tar också upp den rättsliga regleringen av buller och hur kommun, fastighetsägare och exploatörer kan hantera buller dels i planeringsskedet, dels om buller medför störningar för boende i redan uppförda bostäder.

Ur innehållet:

  • Vad är buller och olika typer av buller
  • Vad är stomljud och vibrationer
  • Rättslig reglering av buller
  • Kopplingen mellan miljöbalken och plan- och bygglagen

Vill du få tillgång till detta webbinarie?

När du köper detta webbinarie får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Talk har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand