Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.

Det förstärkta laglottsskyddet

Rättsregeln om det förstärkta laglottsskyddet tillämpas ofta i den praktiska advokatverksamheten. Men ska gåvor återbäras till gåvogivaren före eller efter bodelning? Hovrätten har kommit med en efterlängtad dom som är högaktuell eftersom frågan hittills inte prövats i högsta instans.

Emelie  Franzer
Advokat och partner vid Elander Advokatbyrå

Föreläsaren går igenom den omstridda frågan huruvida gåvor som omfattas av 7 kap. 4 § ärvdabalken ska återbäras till gåvogivaren före eller efter bodelning. Du som deltar får dessutom en uppdatering av vilken vägledning som går att finna i praxis och doktrin. Hovrätten har i en ny dom prövat flera delfrågor varav två är aktuella att ta upp inom ramen för detta föredrag. Detta är dels frågan om hur stor andel av gåvorna som ska återbäras vid beräkning av bröstarvingarnas laglotter, dels frågan om det föreligger särskilda skäl emot att tillämpa 7 kap. 4 § ÄB.

Ur innehållet:

  • Ny hovrättsdom
  • Tvistefrågor
  • När föreligger särskilda skäl


Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

1995kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand